Tuesday, November 22, 2011

MENGENAL LEAF SPOT PADA PISANG


Patogen

            Leaf spot pada pisang disebabkan oleh Cercospora musae Zimm. yang mempunyai klasifikasi (Agrios, 1997):
Kingdom: Fungi
Phylum: Ascomycota
Class: Deuteromycetes
Order: Moniliales
            Family: Moniliaceae
                        Genus: Cercospora
                                    Spesies: C. musae Zimm.
            Stadium tidak sempurna disebut Pseudocercospora musae (Zimm.) Deighton. Jamur lebih banyak membentuk koniduim pada permukaan atas daun. Konidiofor membentuk berkas yang rapat, coklat pucat, lurus atau agak bengkok, jarang bercabang, tidak bersekat, tidak mempunyai bengkokan seperti lutut, menyempit ke ujung, tidak mempunyai bekas konidium, 5-25 x 2-6 mm. Konidium coklat pucat, berbentuk tabung atau berbentuk gada terbalik, lurus, melengkung, atau bengkok-bengkok, ujungnya tumpul atau membulat, hilum pangkalnya tidak menebal, bersekat 3-5 atau lebih, 10-80 (sampai 110) x 2-6 mm.
            Peritesium coklat tua atau hitam, tersebar pada bercak daun yang masak, dengan ostiol pendek yang menonjol, dengan garis tengah 46,8-72 961,8) mm. Askus jorong seperti gada, 28,8-36 x 8-10,8 mm. Askospora bersekat 1, hialin, bulat telur, sel yang atas sedikit lebih lebar, 14,4-18 (16,7) x 3-4 mm. Parafisa tidak terdapat. Spermogonia kebanyakan pada sisi bawah, coklat atau coklat pucat, 46-77 x 37-63 (58 x 48) mm. Spermatium hialin, berbentuk batang pendek, 2-5 x 0,8-1,4 (3,5 x 1) mm.

Gejala

            Gejala pertama tampak jelas pada daun ketiga dan keempat dari puncak sebagai bintik-bintik memanjang, berwarna kuning pucat atau hijau kecoklatan, panjangnya 1-2 mm atau lebih, arahnya sejajar dengan tulang daun. Sebagian dari bintik-bintik tersebuit berkembang menjadi bercak, berwarna coklat tua sampai hitam, jorong atau bulat panjang, yang panjangnya 1 cm atau lebih, lebarnya kurang lebih sepertiga panjangnya. Pada daun yang lebih tua pusat bercak mengering, berwarna kelabu muda dengan tepi berwarna coklat gelap, dikelilingi oleh halo berwarna kuning cerah. Pada pusat bercak yang berwarna kelabu sering terdapat titik-titik hitam yang terdiri dari sporodokium jamur yang menghasilkan banyak konidium.

Daur Penyakit
            Bercak daun Cercospora dipencarkan oleh konidium dan askospora, meskipun konidium memegang peranan yang lebih penting.
            Baik konidium maupun askospora terutama dipencarkan oleh percikan dan lelehan air, sedang angin kurang memegang peranan penting.

Faktor-Faktor yang Membantu Penyakit
            Penyakit kurang terdapat pada tanaman pisang yang tumbuh di tempat yang teduh; keadaan ini akan mengurangi hasil buah.
            Pembentukan, pelepasan, dan perkecambahan kedua macam spora bergantung dari adanya air bebas dan suhu di atas 21 ºC. Penyakit lebih banyak terdapat  pada tanah masam yang kurang subur.

Pengendalian
(1)      Tidak mengusahakan pisang secara komersial di lahan miskin.
(2)      Daun-daun mati di sekeliling pohon dipotong dan dibakar.
Disemprot dengan Mankozeb (Dithane M-45) atau propineb (Antracol). 

No comments:

Post a Comment

produk saya

produk saya
lilin aroma teraphy berbahan aktif akar wangi