Wednesday, October 19, 2011

Cara Kerja Insektisida

 Insektisida lambung atau perut
Insektida ini hanya mempunyai daya bunuh setelah lebih dahulu dimakan oleh serangga hama, karena bahan aktif atau racun akan bekerja dalam perut. 
Insektisida kontak
Insektisida ini akan meracun serangga hama apabila serangga hama ini menyentuh insektisida ini atau bagian tanaman yang disemprot dengan insektisida ini. Racun atau bahan aktif akan meresap ke dalam tubuh serangga melalui kulit luar, kemudian bekerja di dalam tubuh sehingga serangga akan mati.
Insektisida sistemik
Insektisida ini dapat ditranslokasikan melalui jaringan tanaman. Serangga hama akan mati apabila menghisap atau memakan jaringan tanaman tersebut.
Insektisida fumigan
Insektisida ini akan membunuh serangga apabila serangga menghisap bahan insektisida ini. Insektisida ini masuk ke tubuh serangga melalui sistem pernafasan.

No comments:

Post a Comment

produk saya

produk saya
lilin aroma teraphy berbahan aktif akar wangi